Statut

STATUT Fundacji Instytut Pawła Włodkowica Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Pawła Włodkowica (zwana dalej „Fundacją”) ustanowiona jest przez Łukasza Andrzeja Kamińskiego (zwanego dalej „Fundatorem”). 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DzU z 1991 roku, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) […]

Czytaj całość
Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne Instytutu Pawła Włodkowica za 2018 r. 1. #100Victims W pierwszych tygodniach 2018 r. kontynuowano rozpoczętą 7 XI 2017 r. akcję #100Victims. W jej ramach codziennie przez 100 dni zamieszczano w mediach społecznościowych (Facebook i Twitter) krótkie biogramy ofiar systemu komunistycznego. Biogramy publikowane były w dwu wersjach językowych – angielskiej i polskiej. Do momentu […]

Czytaj całość
Oferta

Instytut Pawła Włodkowica wykonuje: ekspertyzy i analizy z zakresu historii, polityki historycznej itp. opracowania historyczne projekty edukacyjne publikacje popularnonaukowe, albumy itp. edukacyjne portale internetowe, wystawy szkolenia z zakresu popularyzacji wiedzy historycznej, public history, tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych, rozliczeń z przeszłością, rozwiązywania konfliktów pamięci itp. strategie polityki historycznej konsultacje projektów historycznych, upamiętnień itp. koncepcje kampanii […]

Czytaj całość