Instytut Pawła Włodkowica wykonuje:

  • ekspertyzy i analizy z zakresu historii, polityki historycznej itp.
  • opracowania historyczne
  • projekty edukacyjne
  • publikacje popularnonaukowe, albumy itp.
  • edukacyjne portale internetowe, wystawy
  • szkolenia z zakresu popularyzacji wiedzy historycznej, public history, tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych, rozliczeń z przeszłością, rozwiązywania konfliktów pamięci itp.
  • strategie polityki historycznej
  • konsultacje projektów historycznych, upamiętnień itp.
  • koncepcje kampanii reklamowych i wizerunkowych odwołujących się do przeszłości
  • analizy rynków pod kątem szans i zagrożeń związanych z przeszłością