W dniach 27-29 maja 2019 przedstawiciele Instytutu Pawła Włodkowica wzięli udział w 8. Sympozjum Pamięć Europy pt. „The Making and Re-Making of Europe: 1919-2019”, które odbyło się na Sorbonie w Paryżu. Sympozjum Pamięć Europy, organizowane przez European Network Remembrance and Solidarity, co roku w innym europejskim mieście gromadzi przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się historią XX wieku i ma na celu inicjowanie oraz pogłębianie współpracy pomiędzy nimi. Jego idea wyrosła z przekonania o potrzebie dialogu na temat wydarzeń ubiegłego wieku z uwzględnieniem różnych narracji, wrażliwości, doświadczeń i istniejących interpretacji. Do udziału w wydarzeniu zapraszani są przedstawicieli muzeów i miejsc pamięci, pracownicy instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się historią XX wieku. Tegoroczne spotkanie poświęcone było konsekwencjom konfliktów i zmian politycznych, które przekształcały europejski ład w XX w. i ich wpływie na różne sfery życia. Przez trzy dni międzynarodowe grono naukowców i praktyków dyskutowało na temat kluczowych wydarzeń i procesów, które w minionym stuleciu nadawały nowy kształt Europie. Rozważano kwestię wpływu kolejnych punktów zwrotnych w historii Europy na jej współczesny porządek oraz kształtowanie się pamięci i tożsamości zarówno zbiorowej jak i indywidualnej. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy mogli wziąć udział zarówno w panelach dyskusyjnych, jak i sesjach networkingowych. W imieniu IPW wystąpiła dr Anna Cichocka, która zaprezentowała dotychczasowe dokonania #IPW oraz jego najnowszy projekt – system monitoringu konfliktów pamięci we współczesnym świecie. Uczestnicy Sympozjum mieli także okazję odwiedzić dom Instytutu Literackiego.