W dniu 11 października 2019 r. w Strefie Kultury Wrocław odbyła się debata „Historia w przestrzeni publicznej. Jak opowiadana jest nam przeszłość?”. Miała ona charakter otwarty. Wzięli w niej udział historycy oraz eksperci z zakresu edukacji historycznej z czterech krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji i Rumunii, pracownicy organizacji partnerskich, a także młodzież szkolna oraz zainteresowani mieszkańcy Wrocławia. Instytut Pawła Włodkowica reprezentował dr Łukasz Kamiński. Podczas debaty starano się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób w poszczególnych krajach przestrzeń publiczna wykorzystywana jest do opowiadania o przeszłości oraz jakie wyzwania stają przed edukacją historyczną i czym różni się dyskusja o przeszłości w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. Zaprezentowano także wyniki projektu Monuments of Remembrance 1918-2018. Następnie podczas spotkania zamkniętego przedstawiciele organizacji partnerskich wymienili się doświadczeniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi realizacji projektu oraz propozycjami rozwijania go w przyszłości. IPW reprezentowała dr Anna Cichocka.

Przez dwa kolejne dni trwało spotkanie podsumowujące projekt Monuments of Remembrance 1918-2018, trakcie którego przedstawiciele organizacji partnerskich projektu mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, zaplanować dalsze działania z wykorzystaniem narzędzi powstałych w trakcie projektu, oraz wspólnie zastanowić się nad najnowszymi metodami, stosowanymi do promowania wiedzy historycznej – czemu służyły wystąpienia specjalnie zaproszonych ekspertów, który pracowali przy międzynarodowych projektach historycznych i wystawienniczych. Było to ostatnie wydarzenie zorganizowane w ramach projektu.