Miło nam poinformować, że Instytut Pawła Włodkowica we współpracy z partnerem czeskim Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (CDTR) oraz dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, realizuje projekt „Droga do Wyszehradu”.

Celem projektu jest przypomnienie oraz popularyzacja tej części wspólnej polsko-czeskiej historii, jaką była współpraca polskiej i czechosłowackiej opozycji w latach 1976-1989,  niewątpliwie najważniejszy z czynników, jakie doprowadziły do powstania w 1991 Grupy Wyszehradziej. Mamy nadzieję, że przypomnienie dziedzictwa współpracy „ponad granicami” stanowić będzie inspirację do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony praw człowieka, umacniania demokracji i wzajemnej solidarności.

W ramach projektu przygotowana zostanie m.in. publikacja (w wersji dwujęzycznej), zawierająca dokumenty źródłowe. Zorganizowane zostaną także dyskusje panelowe z udziałem historyków i uczestników wydarzeń – we Wrocławiu i w Pradze, których przebieg zostanie zarejestrowany a następnie udostępniony szerszej publiczności w mediach społecznościowych. „Droga do Wyszehradu” jest skierowana do badaczy dziejów obu krajów, dziennikarzy popularyzujących historię oraz osób zainteresowanych tematyka relacji polsko-czeskich.

To już drugie przedsięwzięcie, jaki Instytut Pawła Włodkowica realizuje we współpracy z CDTR – pierwszym był realizowany także z innymi partnerami projekt poświęcony pamięci wybranych państw reprezentowanej przez pomniki z ostatniego stulecia (Monuments of Remembrance 1918-2018).

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.