Pierwsza publikacja Instytutu Pawła Włodkowica jest już gotowa.
Można ją pobrać w wersji elektronicznej pod poniższym linkiem:

Droga do Wyszehradu

„Droga do Wyszehradu” to wybór dokumentów związanych ze współpracą polskiej i czechosłowackiej opozycji w latach 1977-1989 por redakcją Petra Blažka, Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Majewskiego.
Publikacja powstała przy współpracy z Centrum pro dokumentaci totalitních režimů.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.