Agresja Rosji na Ukrainę powoduje niezliczone zbrodnie, cierpienie i ofiary. W takich okolicznościach najważniejsi są ludzie – ludność cywilna narażona na barbarzyńskie bombardowania, żołnierze walczący z agresorem. Ukraińcy dziś giną, broniąc swojej ojczyzny.

Każda wojna to jednak także niepowetowane straty w dziedzictwie narodowym i kulturze. Dziś muzea Ukrainy stają w obliczu ekstremalnych wyzwań – jak ochronić i uratować zbiory, jak zachować spuściznę wielu pokoleń, nad którą sprawują opiekę.

Polska rozumie to aż nadto dobrze. Grabież i zniszczenia dóbr kultury w naszym kraju przybrały wyjątkowe rozmiary w czasie II wojny światowej; kulminacją było całkowite obrabowanie i unicestwienie Warszawy w trakcie Powstania Warszawskiego i bezpośrednio po jego upadku. Podobnych strat nie powinien już nigdy więcej ponieść żaden naród i żadne państwo. Dziś grozi to niestety Ukrainie.

Dlatego, by zapobiec katastrofie i wesprzeć koleżanki i kolegów z Ukrainy, powołujemy Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy.

Jego podstawowymi celami są:

– wsparcie wszystkich muzeów i instytucji kultury na Ukrainie zabezpieczaniu zbiorów, najcenniejszych pamiątek oraz zabytków kultury ukraińskiej;

– wsparcie w dokumentacji, digitalizacji i inwentaryzacji zbiorów;

– przekazywanie materiałów potrzebnych do zabezpieczania i ukrywania zbiorów;

– dzielenie się doświadczeniami;

– zbieranie dokumentacji świadczącej o grabieży i niszczeniu ukraińskich dóbr kultury.

Walka o zachowanie dziedzictwa kulturowego i narodowego Ukrainy jest naszą wspólną walką!

Sekretariat Komitetu znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego, przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie.

Osobą wyznaczoną do kontaktu i koordynującą działania Komitetu jest p. Anna Drozd; tel.: 22 376 68 36 – numer obsługiwany w języku ukraińskim, 22 376 68 43 – numer obsługiwany w języku polskim i angielskim, tel. kom.: 451 056 094, e-mail: info@muzealnicydlaukrainy.pl

Uwaga: Telefony działają w dni robocze (pon.-pt.), w godz. 8.30-16.30. W pozostałe dni proszę się kontaktować mailowo lub przez Messengera.

Wczoraj rozpoczęliśmy kontakt z muzeami z Ukrainy w celu rozpoznania ich potrzeb; mamy możliwość transportu na Ukrainę, poszukujemy sponsorów i partnerów logistycznych.

Prosimy jednocześnie o udostępnianie państwa kontaktów do Muzeów Ukrainy na wyżej podany e-mail.

Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy będzie prowadził działalność w mediach społecznościowych:

Poprzez media społecznościowe mogą się z nami kontaktować muzea i instytucje ukraińskie, chcące zgłosić potrzebę pomocy oraz muzea i instytucje polskie, chcące włączyć się w prace Komitetu.

Komunikaty zamieszczane w wyżej wymienionych kanałach będą miały zawsze dwie wersje językowe: polską i ukraińską.

Zachęcamy instytucje i muzea wchodzące w skład Komitetu do udostępniania informacji z profilów Komitetu we własnych kanałach w mediach społecznościowych.

W skład Komitetu dotychczas weszli:

Robert Andrzejczyk – Dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Bogna Bender-Motyka – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Grzegorz Berendt – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Piotr Cywiński – Dyrektor Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz

Hubert Czachowski – Dyrektor Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Piotr Dmitrowicz – Dyrektor Mt5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Robert Dusza – Dyrektor Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu

Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamek Królewski w Warszawie

Dorota Folga-Januszewska – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Jacek Friedrich – Dyrektor Muzeum Narodowe w Gdańsku

Dariusz Gawin – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Andrzej Gołąb – Dyrektor Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

Piotr Górajec – Z-ca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Karolina Grabowicz-Matyjas – Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni

Adolf Juzwenko – Dyrektor Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Łukasz Kamiński – Prezes Instytut Pawła Włodkowica

Basil Kerski – Dyrektor Europejskie Centrum Solidarności

Beata Kiszel – Dyrektor Muzeum w Tarnowskich Górach

Alicja Knast – Dyrektor Národní galerie Praha

Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski

Robert Kotowski – Dyrektor Muzeum Narodowe w Kielcach

Paweł Kowal – Ekspert Muzeum Powstania Warszawskiego

Tomasz Kranz – Dyrektor Państwowe Muzeum na Majdanku / State Museum at Majdanek

Krzysztof Królikowski – Dyrektor Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie

Marek Lasota – Dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

Sławomir Majcher – Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Karol Makles – Pełnomocnik dyrektora ds. działalności podstawowej Muzeum Śląskie w Katowicach

Tomasz Mazgajski – Dyrektor Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Beata Michalec – Z-ca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie

Karin Moder – Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni

Marek Mutor – Dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Joanna Mytkowska – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie / Museum of Modern Art in Warsaw

Grzegorz Nowik – Z-ca Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Jan Ołdakowski – Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Marianna Otmianowska – Z-ca Dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Sławomir Paszkiet – Dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Rafał Pazio – Dyrektor Ossów 1920 Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

Robert Sadowski – Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku

Jacek Siebel – Dyrektor Muzeum Historii Katowic

Tadeusz Sikora – Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej

Dorota Sławińska-Kamasa – Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

Agata Sobczak – Dyrektor Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

Albert Stankowski – Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak – Dyrektor Muzeum Kolejnictwa na Śląsku – Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

Wojciech Śleszyński – Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru

Paweł Ukielski – Z-ca Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Marta Wojciechowska – Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Hanna Wróblewska – Wiceprzewodnicząca International Council of Museums – ICOM Polska

Blanka Wyszyńska-Walczak – Prezes Fundacji „ARKA” im. Józefa Wilkonia

Piotr Zubowski – Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie

Robert Zydel – Dyrektor Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

 

https://www.facebook.com/MuzealnicyDlaUkrainy