[🇺🇦 Українська версія нижче 🇺🇦]
‼ Pierwszy transport z pomocą dla ukraińskich muzeów już przygotowany i za chwilę rusza w drogę. Uruchamiamy też zbiórkę pieniędzy dla ratowania zagrożonych ukraińskich dóbr kultury ‼
Po rozmowach z kilkudziesięcioma instytucjami kultury w Ukrainie wiemy, że najważniejsze jest zorganizowanie konkretnej, rzeczowej pomocy. Niektóre instytucje poprosiły o dostarczenie materiałów zabezpieczających zbiory, inne zwróciły się z prośbą, o sprzęt do digitalizacji dóbr kultury. W najbliższych dniach Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy przekaże wybranym ukraińskim instytucjom dotychczas zebrane materiały służące do pakowania, zabezpieczania i konserwacji zbiorów. Następnie materiały te zostaną rozdystrybuowane przez lokalnych koordynatorów do placówek, które zadeklarowały potrzebę wsparcia.
W akcję włączyła się firma RAJA Polska, która zaoferowała materiały opakowaniowe, m.in. kartony, taśmy, folie zabezpieczające eksponaty oraz papier pakowy.
To pierwszy etap akcji. By można było kontynuować wparcie, dziś rusza zbiórka pieniędzy, którą w imieniu Komitetu Pomocy Muzeom Ukrainy prowadzi Instytut Pawła Włodkowica. Wszyscy, którzy chcą finansowo wesprzeć ukraińskie muzea, mogą dokonać wpłat za pośrednictwem specjalnego konta.
Numer rachunku: 76 1050 1575 1000 0090 8156 1491
Odbiorca: INSTYTUT PAWŁA WŁODKOWICA
z dopiskiem: „Darowizna na rzecz muzeów Ukrainy”
Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną w całości przeznaczone na zakup materiałów dla ukraińskich muzeów.
/ / /
Szczególne podziękowania kierujemy do:
• Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
• Muzeum w Tarnowskich Górach
• Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu
• Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich
• Muzeum Getta Warszawskiego / Warsaw Ghetto Museum
• Muzeum Historii Katowic
fot. Katarzyna Stefanowska / Muzeum Powstania Warszawskiego
———
Перший транспорт допомоги для українських музеїв підготовлений і скоро буде в дорозі. Також ми запускаємо збір коштів на порятунок українських культурних цінностей, які перебувають під загрозою зникнення.
Поспілкувавшись із десятками закладів культури України, ми знаємо, що найголовніше – організувати конкретну, матеріальну допомогу. Деякі інституці просили матеріали для збереження колекцій, інші просили обладнання для оцифрування культурних цінностей. Найближчими днями Комітет допомоги музеям України надасть обраним українським установам зібрані на даний момент матеріали для пакування, збереження колекцій. Потім ці матеріали будуть розповсюджуватися місцевими координаторами серед установ, які заявили про необхідність підтримки.
До акції приєдналася компанія RAJA, пропонуючи пакувальні матеріали, в т.ч. картонні коробки, стрічки, плівки для захисту експонатів та обгортковий папір.
Це перший етап акції. Щоб мати можливість продовжити підтримку, сьогодні розпочинається збір коштів, який проводить Інститут Павла Влодковича від імені Комітету допомоги музеям України. Усі, хто хоче фінансово підтримати українські музеї, можуть зробити пожертву через спеціальний рахунок.
Номер рахунку: 76 1050 1575 1000 0090 8156 1491
Отримувач: ІНСТИТУТ ПАВЛОЇ ВОДКОВІЦІ
з анотацією: „Пожертвування музеям України”
Кошти, зібрані в рамках колекції, повністю підуть на закупівлю матеріалів для українських музеїв.
Особлива подяка:
• Музей давньої мазовецької металургії Стефана Войди в Прушкові
• Музей у Тарновських Гурах
• Палац-музей Шоена в Сосновці
• Музей ім Зофії та Вацлава Налковських у Воломіні
• Музей Варшавського гетто
• Музей історії Катовіце
https://www.facebook.com/MuzealnicyDlaUkrainy